Αναβάθμιση και Ανακαίνιση δύο Χειρουργικών Αιθουσών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η MEDIC PLAN ανέλαβε την αναβάθμιση και ανακαίνιση δύο (2) Χειρουργικών Αιθουσών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο – Τριανταφύλλειο» και συγκεκριμένα την αποξήλωση, την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση Βιοϊατρικού και Λοιπού Εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν:

Κοινοποίηση
Scroll to Top