Πλήρης Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Εξοπλισμού της Κεντρικής Αποστείρωσης της Kλινικής ΙΑΣΩ

Η MEDIC PLAN ολοκλήρωσε την πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση εξοπλισμού του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης της Κλινικής ΙΑΣΩ, διαμορφώνοντας ένα από τα πλέον σύγχρονα αντίστοιχα Τμήματα στην Ελληνική επικράτεια, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των λοιμώξεων και τη μέγιστη ασφάλεια των ασθενών.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης αυτής υλοποιήθηκαν τα εξής:

Νέα αρχιτεκτονική διαρρύθμιση (με βελτίωση του διαχωρισμού ζωνών και της κυκλοφορίας υλικών και προσωπικού – safe workflow)

Αναβάθμιση Κτιριακής Υποδομής

  • Βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών
  • Αντιμικροβιακή θωράκιση (μέσω ειδικής επένδυσης τοιχοποιίας, με αντιμικροβιακό υλικό πρόσμιξης ιόντων αργύρου, ψευδοροφής και δαπέδου (με πιστοποίηση ISO 22196 και HACCP) του κατασκευαστικού οίκου BioClad / Αγγλίας

Αριθμητική και ποιοτική ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Τοποθετήθηκαν μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΝ ISO 285, ΕΝ ISO 15883, ΕΝ ISO 14937) και συγκεριμένα:

 

 

 

Κοινοποίηση
Scroll to Top