Αναβάθμιση Κεντρικής Αποστείρωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Η εταιρία μας MEDIC PLAN ολοκλήρωσε το 2019 την πλήρη αναβάθμιση εξοπλισμού του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων διαμορφώνοντας ένα από τα πλέον σύγχρονα αντίστοιχα Τμήματα Δημόσιων Νοσοκομείων της Ελληνικής επικράτειας.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης αυτής υλοποιήθηκαν τα εξής:

Αριθμητική και ποιοτική ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Τοποθετήθηκαν μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΝ ISO 285, ΕΝ ISO 15883, ΕΝ ISO 14937) και συγκεριμένα:

Αναβάθμιση Κτιριακής Υποδομής 

  •  Βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών
  • Αντιμικροβιακή θωράκιση (με ειδική επένδυση τοιχοποιίας, ψευδοροφής και δαπέδου με πιστοποίηση ISO 22196 και HACCP)

Κοινοποίηση
Scroll to Top