Οι Άνθρωποί μας

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ, Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένους συνεργάτες, με εμπειρία και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Απαρτίζεται από πτυχιούχους Πολυτεχνείου, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Σχολών και Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας και τις νέες τεχνολογίες, με επισκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια.

Η εκπαίδευση των συνεργατών της εταιρίας είναι διαρκής, με ειδικά σεμινάρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς και στους κατασκευαστικούς οίκους που αντιπροσωπεύει, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχόμενη εξειδίκευση και ανάπτυξη της εταιρείας.

Αντιπροσωπείες Διεθνών Οικων

Αντιπροσωπείες

Scroll to Top