Αναβάθμιση και Ανακαίνιση (4) Χειρουργικών Αιθουσών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Η MEDIC PLAN  ανέλαβε την αποξήλωση, αναδιαμόρφωση, ανακαίνιση και τον εξοπλισμό των παλαιών κεντρικών Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής “Σισμανόγλειο”.  Κατασκευάστηκαν τέσσερις (4) νέες Χειρουργικές Αίθουσες με χώρους υποστήριξης πλήρως εξοπλισμένες και επενδυμένες με αντιμικροβιακές επιφάνειες στο σύνολο τους (Turn Key Project).

Επιπλέον τοποθετήθηκαν Συστήματα Κλιματισμού, Η/Μ εγκαταστάσεις,  Βιοϊατρικός και Λοιπός εξοπλισμός.   

Τα είδη που τοποθετήθηκαν είναι τα εξής:

Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται από τον Οκτώβριο του 2018 έως το Φεβρουάριο του 2019.

 

 

Κοινοποίηση
Scroll to Top