Υπηρεσίες & Εκπαίδευση

Υπηρεσίες & Εκπαίδευση

εκπαίδευση

Η Εταιρεία MEDIC PLAN οργανώνει εξειδικευμένες ημερίδες για την ενημέρωση του Νοσηλευτικού και Ιατρικού  προσωπικού σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους.

Επίτιμοι επιστημονικοί συνεργάτες μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τους τρόπους εφαρμογής των τεχνολογιών αιχμής στον ιατροτεχνολογικό τομέα.

Στόχος μας αποτελεί ο σταδιακός εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και η διάδοση & εφαρμογή των διεθνών προτύπων.

Scroll to Top