Όραμα - Αποστολή

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Όραμα

Όραμα μας είναι να είμαστε η κορυφαία εταιρεία στο κλάδο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με Νοσοκομεία και Κλινικές σε ολόκληρη τη χώρα και προτείνοντας πρωτοποριακές λύσεις υψηλών προδιαγραφών με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την ευθύνη απέναντι σε ολόκληρο το ιατρικό σύστημα.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επιβάλλουν τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, εμείς ψάχνουμε για ευκαιρίες που εκσυγχρονίζουν το ιατρικό σύστημα και το βοηθούν να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δυσκολίες, βελτιώνοντας έτσι τις υπηρεσίες που προσφέρει, τη λειτουργικότητα αλλά και τη ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

ΥΓΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Αποστολή

Αποστολή μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των Νοσοκομείων και των Κλινικών, προσαρμόζοντας στα Ελληνικά δεδομένα καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής οι οποίες υποστηρίζονται από το άρτια καταρτισμένο τεχνικό μας προσωπικό.

Διερευνούμε τις νέες απαιτήσεις και τα αντικείμενα που εμφανίζονται, δημιουργώντας αξία και κτίζοντας μια μακρά σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη μας από την πρώτη επαφή, κατά την υλοποίηση κάθε έργου αλλά κυρίως μετά-κατά την διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας και της αποστολής μας. Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα του ρόλου μας στη κοινωνία επιδιώκουμε τη διαρκή εξέλιξη μας και συμβολή μας σε θέματα που αφορούν την Υγεία, την Οικογένεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η κύρια δραστηριότητα μας, αυτούσια και μόνο, συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Προσανατολιζόμαστε στην ανάδειξη και εφαρμογή των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών δημιουργημάτων που αναβαθμίζουν την ποιότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μια οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο. Αφενός μεριμνούμε ώστε οι άνθρωποί μας να εργάζονται σε ένα υγιές και σταθερό εργασιακό κλίμα με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές κάτι το οποίο αποδίδει στην κοινωνία ολοκληρωμένους ανθρώπους. Αφετέρου προσφέρουμε κατά το δυνατό θέσεις εργασίας επιδιώκοντας την αντιμετώπιση της ανεργίας. Επιπλέον, κοινωνικές δράσεις, όπως δωρεές αποτελούν μη αφαιρετέο κομμάτι των επιδιώξεων μας.

Οφείλουμε και σεβόμαστε το περιβάλλον λαμβάνοντας διαρκώς ολοένα και περισσότερα μέτρα που συμβάλλουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συνόλου των εταιρικών μας δραστηριοτήτων. Ακολουθώντας τις οδηγίες των εθνικών και διεθνών φορέων, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα πιστοποίησης και διαδίδουμε την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και  τους πελάτες μας.

Αντιπροσωπείες Διεθνών Οικων

Αντιπροσωπείες

Scroll to Top